TOUR TRỌN GÓI

 

Xếp theo:
Mộc Châu - Cầu Kính Bạch Long 2N1D - khách sạn 2*
Mộc Châu - Cầu Kính Bạch Long 2N1D - khách sạn 2*
Khởi hành thứ 7 hàng tuần
1,190,000 VNĐ
1,190,000 VNĐ
TGMC001
19%
Mộc Châu - Cầu Kính Bạch Long 2N1D - khách sạn 3*
Mộc Châu - Cầu Kính Bạch Long 2N1D - khách sạn 3*
Khởi hành thứ 7 hàng tuần
1,590,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ
TGMC002
Mai Châu - Mộc Châu - Cầu Kính Bạch Long 2N1D - khách sạn 2*
Mai Châu - Mộc Châu - Cầu Kính Bạch Long 2N1D - khách sạn 2*
Khởi hành thứ 7 hàng tuần
1,190,000 VNĐ
1,190,000 VNĐ
TGMC003
Mai Châu - Mộc Châu - Cầu Kính Bạch Long 2N1D - khách sạn 3*
Mai Châu - Mộc Châu - Cầu Kính Bạch Long 2N1D - khách sạn 3*
Khởi hành thứ 7 hàng tuần
1,290,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ
TGMC004
Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D - khách sạn 1*
Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D - khách sạn 1*
Khời hành thứ 6 hàng tuần
Nhận từ 2 khách
2,250,000 VNĐ
2,250,000 VNĐ
TGHG001
Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D - khách sạn 2*
Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D - khách sạn 2*
Khời hành thứ 6 hàng tuần
Nhận từ 2 khách
2,390,000 VNĐ
2,390,000 VNĐ
TGHG002
Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D - khách sạn 3*
Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D - khách sạn 3*
Khời hành thứ 6 hàng tuần
Nhận từ 2 khách
2,850,000 VNĐ
2,850,000 VNĐ
TGHG003
Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D - khách sạn 2* và 3*
Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú - Sông Nho Quế 3N2D - khách sạn 2* và 3*
Khời hành thứ 6 hàng tuần
Nhận từ 2 khách
2,590,000 VNĐ
2,590,000 VNĐ
TGHG004
12%
TOUR HÀ NỘI – THÁI LAN -  BANGKOK - PATTAYA 5N4Đ
TOUR HÀ NỘI – THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA 5N4Đ
Bay Vietjetair
Lịch khởi hành:
Tháng 1: 6,9,12,13,14,16,19,20,21/01/2024
Tháng 2: 20,24,27/02/2024
Tháng 3: 1,2,3,5,8,9,,10,12,15,16,17,19,22,23,24,26,29,30/03/2024
8,290,000 VNĐ
7,290,000 VNĐ
TGTL001
13%
Sapa - Cát Cát - Moana 2N1D - khách sạn 4*
13%
Sapa - Cát Cát - Moana 2N1D - khách sạn 5*